(Ex. karaktergennemsnit eller overgangsfrekvens til uddannelse)

Nr. Broby friskoles elevtal i skoleåret 2017/18 på 208 elever - fordelt i klasserne 0. klasse til og med 10. klasse.