Referat bestyrelsesmøde den 24.05.2022 


Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Rikke Thrane, Helle Rex, Lars Lykke Larsen, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Lena Heidtman, Julie Asmussen, Troels Sylvest, Stine Hjortø og Jesper vang Rask
Afbud: Lykke Johansen

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Årets gang på skolen
Friskolen: Husk at skrive ud til forældre at der er klub tilbud.
Gennemgang af årets gang ved Ulrik, Mette, Camilla og Rikke

3 APV
Ulrik gennemgik dette års APV.

4 Fastsættelse af skolepenge
i efterskolen 2.695,- i 42 uger år 2023/24

5 Fremtidig skolebusordning
Det blev besluttet at hjemkørsel om eftermiddagen skal afsluttes pr. 1/8-2022

6 Bestyrelsens punkt
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Hans Henrik Jørgensen Formand
Lars Lykke Larsen Næstformand
Rikke Iversen Kasserer

Udvalg:
Ansættelsesudvalg : Rikke og Jesper
Exitudvalg: Helle og Rikke
Byggeudvalg: Troels og Mikkel
Generalforsamling: Jesper

7 Evt.
Hans Henrik er inviteret til netværksmøde
Kim Krog har forsvaret sin master
Der er indvielse af Lærkedal, Ulrik deltager.
Der skal laves et høringssvar til Fynbus

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 6. september kl. 18.00