Referat bestyrelsesmøde den 15.03.2022

Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Troels Sylvest, Stine Hjortø og Jesper vang Rask
Afbud: Per Crone, Rikke Thrane, Peter Dalsgaard

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Skolenyt
Friskolen: Lene Kroløkke er startet.
9. klasse har været på skitur med efterskolen.
Har holdt fastelavn det var en super god dag.
Planer om forældremøder i alle klasser her i foråret.
Planlagt en pædagogisk dag her på skolen.
Udvikler videre på ordblindevenlig undervisning.
Proceshjul omkring hvad man gør hvis der er udfordringer i klasserne.

Efterskolen: Lige kommet hjem fra skitur – god tur, dejlige elever.
Vi skal snart have Nye elevers Dag, begynder så småt at planlægge det næste skoleår. Kigger så småt på fagfordeling også.

SFO: Er glad for deres nye køkken – det fungerer så godt.
Forældrekaffe næste uge.
Valghold overbygningen kan vælge at komme i SFO.

3 AKT-lærer
Camilla Stærmose fortæller om sit arbejde og hvad hendes uge går med på skolen.
Overskriften er meget trivsel.
Fokus på samtaler med elever, forældre og også lærerne.
Netværksmøder med Mette Marstrand, med i ressourcegruppe og teamudvikling.

4 Evaluering af bestyrelsens arbejde
Kigger på hvad bestyrelsen har lavet det sidste år:
Exitplan
Indkøringsplan
Flere til generalforsamlingen
Kulturen mellem fri- og efterskolen
Forældrerepræsentanter fra efterskolen i bestyrelsen
Køkkenrenovering

5 3 års plan
Ledelsen har været på et ledelsesdøgn – hvor der er drøftet en 3 års plan
Hovedpunkter for begge skoleformer er:
Ro – Stabilitet - Kvalitet – tydelig og forbedret kultur

6 Fremtidig skolebusordning
Snak om at kunne bibeholde skolens busordning med andet end pædagogmedarbejder -timer.

7 Generalforsamling
Onsdag d. 6. april kl. 17.00 spisning derefter kl. 18.00 generalforsamling, med mulighed for aktiviteter for børn i hal 3.
Helle Rex og Lars Lykke er på valg de modtager genvalg
Peter Dalsgaard er på valg og genopstiller ikke.

8 Bestyrelsens punkt
Ingen kommentarer

9 Evt
Bus 110 + 111 ruten her til skolen og til Odense står ikke for skud i første omgang i forhold til nedlæggelse af ruten.

Generalforsamling: Onsdag d. 6. april
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 18.00