Nr. Broby Fri- og Sportsefterskoles alkoholpolitik

Formålet med denne alkoholpolitik er:
At formulere skolens holdning til alkohol
At opbygge en sund adfærd omkring alkohol
At arbejde forebyggende i forhold til børn og unges brug af alkohol
At voksne er bevidste om signalværdien i forhold til brug af alkohol og om at være rollemodeller for børn og unge
At alkoholpolitikken for børn og unge skal medvirke til dels at reducere synlighed og tilgængelighed af alkohol, dels til at unge og senere voksne får en bevidst og fornuftig holdning til omgang med alkohol
At vi ønsker en kultur, hvor fællesskaber og samhørighed ikke forudsætter indtagelse af alkohol
Børn og unge lærer både af, hvad voksne siger, og af hvad de gør. Derfor kan voksne give børn og unge et fornuftigt forhold til alkohol ved selv at have det. Voksne kan fx vise, at man sagtens kan more sig uden alkohol.

Facts om alkohol:
Der er flere grunde til, at skole og forældre i fællesskab skal medvirke til at bremse unges forbrug af alkohol:
Det er blandt børn og unge, der ryger og drikker, at vi senere finder dem, der eksperimenterer med stoffer.
Lovgivningen signalerer, at børn under 16 år ikke bør drikke alkohol.
Alkohol påvirker børnenes hjerner, der er under udvikling. Alkohol nedsætter bl.a. hukommelsen og indlæringen.
Børn, der ikke drikker alkohol, vil sjældnere begynde at ryge og eksperimentere med andre stoffer.
Sen alkoholdebut nedsætter risikoen for, at den unge senere får et stort alkoholforbrug og udvikler alkoholproblemer
Unge der ikke drikker alkohol, er mindre udsatte for ulykker, slagsmål, konflikter og andre negative hændelser i festmiljøer

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Det betyder i praksis:
Alkohol må som udgangspunkt ikke nydes på skolens område
Arrangører af særlige arrangementer kan ansøge om tilladelse hos skolelederen, om indtagelse af alkohol ved. f.eks. receptioner og personalefester
Alkohol må ikke indtages, hvor der er børn under 16 år tilstede
Skolen serverer ikke alkohol til arrangementer med elever og forældre
Elever drikker ikke alkohol til fester eller arrangementer i skolens regi som fx lejrskoler

Samarbejde med forældre
Når forældre mødes på forældremøder o. lign. er der mulighed for at diskutere og lave aftaler om fx udskydelse af alkoholdebut og håndtering af fester. Skolen arbejder for at udskyde børnenes alkoholdebut til de er fyldt 16 år.

Forældrene er rollemodeller både i forhold til rygning og alkohol, og en fælles holdning blandt forældre understøttet af skolen, vil virke meget stærkt og præventivt i forhold til de unges forbrug af alkohol samt udskydelse af alkoholdebut.

Ved forældremøder i 7. – 10. klasse drøftes spørgsmålet om alkohol, rygning og evt. hash og andre stoffer. Skolen har et samarbejde med Fåborg/Midtfyn Kommunes SSP-konsulent, sundhedsplejerske o.l., der bl.a. kan formidle faktuel viden om både alkohol, tobak og stoffer, om de unges fest- og alkoholkultur og om hvilke metoder der virker.

Elevinddragelse
Skolen bringer alkohol, rygning og andre rusmidler op som obligatorisk tema i undervisningen i 7. – 10. klasse. Hvis der skønnes et behov, inviteres elever og forældre til et fælles møde, hvor der bl.a. holdes oplæg om alkohol, tobak og stoffer. Her drøftes holdninger til og konsekvenser af indtagelse af alkohol, rygning og rusmidler.

Børn af forældre, der synes det er o.k., at børnene drikker alkohol, drikker 10 gange så meget som børn, hvis forældre synes, det er helt forkert.

Kilde: Sundhedsstyrelsen