For forældre

Suspendisse volutpat nisi nunc. Mauris blandit lectus dui, sit amet pulvinar elit imperdiet vitae. Suspendisse in enim id justo fermentum suscipit. Sed ultricies erat vitae nunc interdum, sit amet mollis risus pulvinar. Duis pretium viverra erat, dictum vulputate nibh varius vitae.

FORÅRS-Klasse

Fåborg/Midtfyn kommune har besluttet “tidlig skolestart” for kommunes børn med start fra april måned 2017. På Broby Friskoles tilbyder vi derfor FORÅRS-Klasse for de børn som starter i vores 0. klasse efter sommerferien 2017.

Med udgangspunkt i skolens grundtvig/koldske værdisæt ønsker vi i FORÅRS-Klassen at børnene opnår glæde ved at gå i skole. De skal lære vores skole at kende - herunder de fysiske rammer både ude og inde. Vi vil arbejde med at gøre FORÅRS-klassen til en integreret skolegruppe, hvilket betyder, at de bliver fortrolige med de andre børn, pædagoger og lærere. Herved opnåes en større tryghed ved skolen, hvilket er et vigtigt skridt henimod trivsel og læring.

Børnene vil møde højtlæsningen og fortællingen der er ét af friskolens kendetegn og som vil blive et vigtigt omdrejningspunkt i hverdagen, ligesom børnene løbende vil deltage i skolens fælles morgensamlinger. Derudover vil vi lave aktiviteter som krop & bevægelse samt udeliv & natur. Børnene vil udvikle sociale kompetencer og arbejde med de færdigheder, de forventes at kunne ved skolestart i 0. klasse. Det er vores klare mål, at børnene bliver selvhjulpende således, at skolestarten bliver så blid og overkommelig som muligt. Det betyder, vi bl.a. vil fokusere på - og arbejde med tal gengendelse fra 1-10, at kunne skrive sit eget navn, binde sko, toiletbesøg, klippe med en saks, rydde op efter sig selv osv.

 

 

4-6 Klasse

OVERORDNEDE MÅL FOR ELEVERNE PÅ MELLEMTRINNET PÅ BROBY FRISKOLE

Overordnede mål for elevernes alsidige og personlige udvikling
Vi ser nedenstående punkter som vigtige forudsætninger for at kunne arbejde med delmål på mellemtrinnet, og vi vil vil samarbejde med forældrene om, at eleverne når følgende mål:

Personlige mål:

 • At eleverne bliver bevidste om og medansvarlige for egen læring
 • At eleverne er nysgerrige, videbegærlige og hele tiden på vej...
 • At eleverne udvikler sig til at blive selvstændige individer med sans for samarbejde

Sociale mål:

 • At eleverne føler sig trygge og oplever at være en del af et større fællesskab
 • At eleverne får forståelse for, at de selv er medansvarlige for, at fællesskabet fungerer
 • At eleverne udvikler sociale kompetencer som hensyntagen, situationsfornemmelse og empati
 • At eleverne udviser åbenhed og respekt for eget og andres arbejde

Faglige mål:

 • At eleverne forholder sig kritisk til deres omverden og er realistiske i forhold til sig selv
 • At eleverne er aktivt videnssøgende
 • At de udvikler specifikke færdigheder i forhold til gældende trinmål
 • At den enkelte elev bliver så dygtig, som det er muligt.

Link til f.eks. skolens værdisæt
Link til f.eks. Ny elev

 

7-9 Klasse

Som elev i overbygningen på Broby Friskole, er det skolens primære mål, at eleverne hver dag møder i skole med store forventninger og glæde.

Forholdet til lærerne spiller i skolens overbygning en central rolle i hverdagen.
Engagement og ansvarlighed er ligesom i indskoling og på mellemtrinet et nøglebegreb i dagligdagen.

Personlige mål:

At eleven opnår en afklaring med hensyn til valg af videre uddannelsesønsker.

 • At sætte sig et realistisk mål og arbejde målrettet for at opnå det.
 • At turde udfordre sig selv, ved at sætte sig i uvante situationer og få den bedst mulige udvikling ud af det.
 • Vi forventer og hjælper dig med at du får det maximale ud af dine egne evner.

Faglige mål

 • At eleven opnår en yderligere faglig kvalificering til den ønskede ungdomsuddannelse
 • At eleverne gøres studieparate og kan få en hverdag til at fungere.
 • At kunne arbejde selvstændigt og disciplineret, for derved at tage medansvar for egen læring.
 • Eleverne skal kunne favne hinanden og samarbejde om en given opgave.
 • Eleverne skal kunne indgå i en faglig debat, hvor de både kan være subjektive og objektive.

Sociale mål

 • At eleven gennemgår en personlig og social udvikling
 • At eleven gør sig erfaringer og kan agere i fællesskaber,
 • At eleven føler ansvarlighed i forhold til det sociale fællesskab.
 • Eleverne har individuelle muligheder og fællesskab er i fokus.
 • Eleven formår at udfordre sig selv og kammeraterne, både socialt såvel som fagligt.

Broby Friskoles overbygning, er en sikker vej til menneskelig og faglig udvikling, - og så er det oven i købet sjovt.

Skolens værdisæt
Bliv vores nye elev

 

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her