0. klasse

På Broby friskole starter man i 0. klasse efter sommerferien i det skoleår barnet fylder 6 år.

Inden skolestart har barnet gået i forårsklassen og har her lært klassekammerater, skolen og lærere godt at kende.

I 0. klasse har vi fokus på, at børnene trives, er trygge og bliver glade for at gå i skole. Dette er betydningsfulde for deres fremtidige skolegang.
Dagene og undervisningen tilrettelægges, så der er en naturlig fordeling af leg og undervisning. I den vekslende tilgang mellem undervisning og leg, er der mulighed for at forstå sig selv i de nye skolerammer.

Vi er i 0. klasse opmærksomme på, at børn lære forskelligt og fagligt er forskellige steder. Vi forsøger derfor, at differentiere undervisningen og tilrettelægge den, så den tilgodeser børnenes individuelle behov og læringsstile.

Skolens værdisæt

Bliv ny elev

 

93385887 2575730059197690 2743218594325200896 o 93480897 2575730149197681 2028771606637051904 o

Kære forældre

Alle landets friskoler har fået et nyt fælles magasin, som udgives af Dansk Friskolemagasin, hvor du/I/vi er medlem.
I dag lanceres første nummer og vi inviterer dig til at læse de mange historier gratis via en app, som kan downloades via understående links.

Læs om...
- Hvordan friskole- og byfællesskabet i Astrup har reddet byen.
- Hvordan en friskole blev afsætsrampe for Emmelie de Forrest
- En guide til det bedste forældrefællesskab i klassen.
- og meget mere!

Hent appen nu…
Iphone/Ipad: https://itunes.apple.com/dk/app/magasinet-friskolen/id1229094151?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.friskolen.areader
Computer: http://www.e-pages.dk/friskolen

Events, ekstramateriale, video og abonnement – www.magasinetfriskolen.dk

Ønsker du efter digital læsning at få dit eget trykte magasin ind ad døren otte gange om året, så henvend dig til skolens kontor.
Køber du et abonnement igennem skolen, kan du nøjes med 99,50 kr./halvår.
Alternativt kan du købe det direkte fra Dansk Friskoleforening til 175 kr./halvår. (www.friskoler.link/abonnement)

Referat bestyrelsesmøde den 15.03.2022

Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Troels Sylvest, Stine Hjortø og Jesper vang Rask
Afbud: Per Crone, Rikke Thrane, Peter Dalsgaard

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Skolenyt
Friskolen: Lene Kroløkke er startet.
9. klasse har været på skitur med efterskolen.
Har holdt fastelavn det var en super god dag.
Planer om forældremøder i alle klasser her i foråret.
Planlagt en pædagogisk dag her på skolen.
Udvikler videre på ordblindevenlig undervisning.
Proceshjul omkring hvad man gør hvis der er udfordringer i klasserne.

Efterskolen: Lige kommet hjem fra skitur – god tur, dejlige elever.
Vi skal snart have Nye elevers Dag, begynder så småt at planlægge det næste skoleår. Kigger så småt på fagfordeling også.

SFO: Er glad for deres nye køkken – det fungerer så godt.
Forældrekaffe næste uge.
Valghold overbygningen kan vælge at komme i SFO.

3 AKT-lærer
Camilla Stærmose fortæller om sit arbejde og hvad hendes uge går med på skolen.
Overskriften er meget trivsel.
Fokus på samtaler med elever, forældre og også lærerne.
Netværksmøder med Mette Marstrand, med i ressourcegruppe og teamudvikling.

4 Evaluering af bestyrelsens arbejde
Kigger på hvad bestyrelsen har lavet det sidste år:
Exitplan
Indkøringsplan
Flere til generalforsamlingen
Kulturen mellem fri- og efterskolen
Forældrerepræsentanter fra efterskolen i bestyrelsen
Køkkenrenovering

5 3 års plan
Ledelsen har været på et ledelsesdøgn – hvor der er drøftet en 3 års plan
Hovedpunkter for begge skoleformer er:
Ro – Stabilitet - Kvalitet – tydelig og forbedret kultur

6 Fremtidig skolebusordning
Snak om at kunne bibeholde skolens busordning med andet end pædagogmedarbejder -timer.

7 Generalforsamling
Onsdag d. 6. april kl. 17.00 spisning derefter kl. 18.00 generalforsamling, med mulighed for aktiviteter for børn i hal 3.
Helle Rex og Lars Lykke er på valg de modtager genvalg
Peter Dalsgaard er på valg og genopstiller ikke.

8 Bestyrelsens punkt
Ingen kommentarer

9 Evt
Bus 110 + 111 ruten her til skolen og til Odense står ikke for skud i første omgang i forhold til nedlæggelse af ruten.

Generalforsamling: Onsdag d. 6. april
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 18.00

Grundlæggende værdier.
Broby Friskole er en skole der bygger på grundtvig/koldske principper.
Det betyder at der er plads til individets selvudfoldelse og udvikling i et forpligtende fællesskab. Vi er en aktiv del - og formidler den danske historie og kulturarv. Almen dannelse og det hele menneske er derfor en naturlig del af vores skolestruktur.

Vores skolepraksis hviler på nedenstående værdigrundlag:

Fællesskab:
Vi dyrker det fællesskab, som får vores elever og unge mennesker til at føle sig som en del af noget større. Et fællesskab hvor børn og unge bliver handlende aktører i eget liv med ansvar og omsorg for andre. At være en del af et fællesskab kræver en aktiv indsats, og fællesskabet er både fagligt og socialt.

Tillid:
Vi ser tillid som en forudsætning for, at vi kan fungere sammen. At have tillid til nogen eller noget handler om, at turde støtte sig til andre i den forventning og tiltro til, at det ikke vil svigte. Vi har tiltro til at vores børn og unge mennesker gør det bedste de kan, ud fra de forudsætninger de har til rådighed. At have tillid giver råderum og handlemuligheder.

Ligeværd:
Vi lægger vægt på dialogen og anerkendelsen af den enkelte. Alle har ret til at blive hørt og mødt på det sted hvor de er. At være ligeværdig betyder at vi lytter og har respekt for barnets og den unges holdninger, ligesom vi også er bevidste om, at de har behov for et kvalitativt voksent lederskab for at sikre en sund udvikling.

Udvikling:
Vi ser udvikling som en bevægelse mod noget som fører til en forbedret udgave, og som altså gavner barnet og den unge i deres udvikling. Udvikling giver muligheder for at opdage noget nyt, og vi ser det som et redskab til fornyelse, forandring og forbedring. Vi tager udgangspunkt i børnenes og de unges udvikling og er både interesseret i proces såvel som resultat.

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her