Elevernes videre forløb i undervisningssystemet

9.1
Dato for evaluering
 
Evalueret af Næste evaluering senest
 
Om skolens uddannelsesvejledning varetages af skolen eller kommunen
Skolen er tilknyttet UUvejledningen i Svendborg
 
   
9.2
Dato for evaluering
 
Evalueret af Næste evaluering senest
Hvordan skolen evaluerer sin uddannelsesvejledning, hvis den varetages af skolen
Ikke aktuelt i øjeblikket
 
 
9.3
Dato for evaluering
21.03.13
 
Evalueret af
MC
Næste evaluering senest
marts 2014
Oplysninger om elevernes overgang til ungdomsuddannelser i evalueringsperioden fordelt på uddannelsestilbud
Det er skolens, lige som det er regeringens, mål at 95% af en årgang skal gå videre i ungdomsuddannelserne. Nedenstående bilag er lavet med tal fra UUvejlederen for de sidste to årgange. Både 9. og 10. klasse er medtag etselvom vi ikke endnu ved hvor elever, der forlader os efter 9. klasse for at gå i 10. klasse et andet sted, ender. Som det fremgår af bilag 1 er målet nået idet 95,24% overgår til en ungdomsuddannelse. Man vil også se at grunden til at det ikke er 100% er at der er en elev der lavet andet end en ungdomsuddannelse. Det viser sig dog at eleven er indskrevet på <hg fra sommerferien.
 
 
9.4
Dato for evaluering
 
Evalueret af Næste evaluering senest
Skolens vurdering af elevernes overgang til ungdomsuddannelser i evalueringsperioden
 
 
9.5
Dato for evaluering
 
Evalueret af Næste evaluering senest
Oplysninger om elevgennemstrømning i evalueringsperioden
 
 
9.6
Dato for evaluering
 
Evalueret af Næste evaluering senest
Skolens vurdering af elevgennemstrømning i evalueringsperioden
 
 
9.7
Dato for evaluering
 
Evalueret af Næste evaluering senest
Resultatet af evalueringen
 
 
Dato
Vurdering af evalueringen
 
 
Dato
Handleplaner
 
 
Dato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

  
2.1
Dato for evaluering
 
Evalueret af
Næste evaluering senest
 
Evalueringsmetoder som skolen anvender til systematisk iagttagelse af elevernes faglige standpunkt og elevernes generelle udbytte af undervisningen
Der bruges i friskolen test på alle klassetrin. I begynderklassen bruges en tegneiagttagelsestest hvis der er elever der er grund til at være særligt opmærksom på. I dansk bruges oftest STtestene fra Dansk pyskologisk forlag. I matematik bruges oftest MG/FGtestene fra Hogrefe (se bilag 1). I de ældste klasse, 7. til 10. klasse bruges prøveopgaverne fra tidligere års afgangsprøver. 8. klasse deltager i terminsprøver og projektopgaver. En evaluering af 8. og 9. klasses projektopgave ligger på dette link: https://docs.google.com/a/brobyfriskole.dk/spreadsheet/gform?key=0AksaXwctZp4jdEJMaDVDOTdRajVtaFItMldXRG11OUE&gridId=0#chart
I dansk i 7. klasse bruges online tests som minder om afgangsprøverne.
 
 
 
2.2
Dato for evaluering
 
Evalueret af
Næste evaluering senest
 
Hvordan og hvor ofte de enkelte evalueringsmetoder bliver anvendt på de forskellige klassetrin og fag
De diagnostiske tests (se ovenfor) bruges i det omfang læreren føler det nødvendigt.
 
 
2.3
Dato for evaluering
 
Evalueret af
Næste evaluering senest
 
Hvordan og hvor ofte skolen inddrager elever, forældre og kolleger i evalueringen
 
 
2.4
Dato for evaluering
 
Evalueret af
Næste evaluering senest
 
Hvordan og hvor ofte skolen underretter elever og forældre om elevernes standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
Broby Friskole afholder et forældremøde og to skolehjemsamtaler hvert år. I begynderklassen og i 1. klasse har første skolehjemsamtale form af et hjemmebesøg. Fra og med 8. klasse kan den anden skolehjemsamtale ændres til et forældremøde hvis det skønnes at der i løbet af året har været. tilstrækkelig kontakt mellem hjemmene og skolen. I 6., 7., 8. og 9. klasse holdes der ekstra forældremøder som temamøder. I 6. klasse handler mødet om unges brug af elektronisk kommunikation, i 7. klasse om unge og alkohol, i 8. klasse om unge og stoffer og i 9. klasse følges op på relevante problemstillinger.
 
 
2.5
Dato for evaluering
 
Evalueret af
Næste evaluering senest
 
Skolens samlede vurdering af elevernes faglige standpunkt, herunder i fagene dansk, matematik og engelsk samt historie, hvis skolen ikke afholder folkeskolens afgangsprøve i dette fag.
Skolen afholder prøver i alle fag i 9. og 10. klasse
 
 
Resultatet af evalueringen
 
 
Dato
Vurdering af evalueringen
 
 
Dato
Handleplan
 
 
Dato
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilsynsførende

Skolen har pr. 2017/18 besluttet at fremover skal tilsynet udføres af den forældrevalgte certificerede tilsynsførende.

Information

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her