SFO'ens aktivitetsudbud:

Vi har et stort udbud af aktiviteter: Smykkefremstilling, bål, svømmehal, malerier, filt, bordfodbold, airhokey, dukkekrog, æskefremstilling, gymnastik, dans, papirklip, tegning og meget mere. Hver måned får barnet en månedsplan med hjem, så man kan se hvad der skal ske i Frihjulet den pågældende måned

 10410188 1048534298495496 6209569120961792604 n  1908103 968043683211225 2130099539511226445 n
 10896864 1083380755010850 8345791309369844129 n  11156164 1112352665446992 7017434826857325038 n

SFO- Frihjulet:

 

SFO'ens principper:

Vores mål er at skabe en dagligdag for børnene i et trygt, godt og varmt miljø, hvor tillid, medbestemmelse, respekt for hinandens forskelligheder og anerkendelse, er en naturlig del af hverdagen. Vi arbejder for det tætte forældresamarbejde, så børnene får en fornemmelse af at der er samhørighed mellem skole og hjem.

 

SFO'ens værdier:
Vores kerneværdier er: Rummelighed, respekt og relation. Med det forstås, at vi bestræber os på at rumme hinandens forskelligheder og respektere hinanden ud fra det menneskesyn, at vi alle vil hinanden det bedste. Der ud af vokser den gode, sunde relation, børn og børn imellem, børn- voksne imellem og forældre-personale imellem. Vi er overbevist om, at det giver barnet mod til at udfordre sig selv i trygge rammer og dermed udvikle sig.

 

Kalender

Selvevaluering

Selvevaluering på Broby Friskole 2013-14

Fodnoter i denne tekst henviser til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. §1 til §9
Broby Friskole har fra skoleåret 2011/12 valgt at overgå til selvevaluering ‐ i stedet for den hidtidige model med tilsynsførende. Selvevalueringen har til formål
at foretage løbende evalueringer af forskellige områder af skolens liv. Ifølge friskoleloven skal selvevalueringen følge en model, der er godkendt af
tilsynsstyrelsen.1 Broby Friskole vil ind til videre selvevaluere efter en model lavet af Danmarks Privatskoleforening. Der skal over en 3‐årig periode evalueres
indenfor 11 centralt fastlagte områder:

1. Skolens profil
2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
4. Elevens alsidige personlige udvikling
5. Frihed og folkestyre
6. Tilbud om undervisning i 10. klasse
7. Specialundervisning
8. Dansk som andetsprog (ikke aktuelt på nuværende tidspunkt)
9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet
10. Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen
11. Samlet vurdering og handlingsplan

Selvevaluering 2013/14

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her