SFO- Frihjulet:

 

SFO'ens principper:

Vores mål er at skabe en dagligdag for børnene i et trygt, godt og varmt miljø, hvor tillid, medbestemmelse, respekt for hinandens forskelligheder og anerkendelse, er en naturlig del af hverdagen. Vi arbejder for det tætte forældresamarbejde, så børnene får en fornemmelse af at der er samhørighed mellem skole og hjem.

 

SFO'ens værdier:
Vores kerneværdier er: Rummelighed, respekt og relation. Med det forstås, at vi bestræber os på at rumme hinandens forskelligheder og respektere hinanden ud fra det menneskesyn, at vi alle vil hinanden det bedste. Der ud af vokser den gode, sunde relation, børn og børn imellem, børn- voksne imellem og forældre-personale imellem. Vi er overbevist om, at det giver barnet mod til at udfordre sig selv i trygge rammer og dermed udvikle sig.

 

Kalender

Selvevaluering

Selvevaluering på Broby Friskole 2013-14

Fodnoter i denne tekst henviser til Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. §1 til §9
Broby Friskole har fra skoleåret 2011/12 valgt at overgå til selvevaluering ‐ i stedet for den hidtidige model med tilsynsførende. Selvevalueringen har til formål
at foretage løbende evalueringer af forskellige områder af skolens liv. Ifølge friskoleloven skal selvevalueringen følge en model, der er godkendt af
tilsynsstyrelsen.1 Broby Friskole vil ind til videre selvevaluere efter en model lavet af Danmarks Privatskoleforening. Der skal over en 3‐årig periode evalueres
indenfor 11 centralt fastlagte områder:

1. Skolens profil
2. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
4. Elevens alsidige personlige udvikling
5. Frihed og folkestyre
6. Tilbud om undervisning i 10. klasse
7. Specialundervisning
8. Dansk som andetsprog (ikke aktuelt på nuværende tidspunkt)
9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet
10. Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen
11. Samlet vurdering og handlingsplan

Selvevaluering 2013/14

Skoleledelsens plan for kvalitetssikring og-udvikling af undervisningen

10.1
Dato for evaluering
 
Evalueret af Næste evaluering senest
Skoleledelsens plan for kvalitetssikring og –udvikling af undervisningen
 
 
10.2
Dato for evaluering
 
Evalueret af
Næste evaluering senest
foråret 2014
Skolens plan for kompetenceudvikling
Lærerne tilbydes kurser både selvvalgte og kyrser som ledelsen har valgt. I forhold til det sidste kan nævnes to kurser: et i læringsstile og et i koorperativ learning. Lærerne har været på førstehjælpskursus. De af lærerne der varetager undervisningen i sejlads var til livreddende førstehjælp og fik førstehjælpsbeviset. Det er planen at de lærere skal til de opfølgende prøver lige som de to lærere der har livredderkursus skal have det fornyet.
I de kommende år vil skolen gøre endnu mere ved lærernes kundskaber på ITområdet. Første trin er at skolen investerer i nyt trådsløst netværk. Samtidug vil vi lave en undersøgelse blandt lærerne om deres forhold til brugen af IT i undervisningen og de udfordringer de ser i det. Den undersøgelse vil blive lavet i foråret 2014
 
 
10.3
Dato for evaluering
 
Evalueret af Næste evaluering senest
Hvordan skolens ledelse holder sig orienteret om nye krav til de frie grundskoler og grundskolen i øvrigt og sikrer, at nye krav til skolen implementeres
 
 

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her