Historie indskolingen

Undervisning i 7. - 9. klasse

Via den sociale velfærd i dagligdagen, mener vi på skolen også, at det faglige miljø vil blomstre. Således er faglighed også en stor del af hverdagen.

Det er den enkeltes elevs faglige og menneskelige udvikling, der er i højsæde i undervisningen. Vi har erfaring med, at det fører til gode faglige kompetencer.

I overbygningen får eleverne, ud over de almindelige fag, også valgfag. Fag som boldspil, yoga, design, musik, styrketræning, hjemkundskab og sejlads vil være mulige. Det er fag, som skal give den enkelte elev mulighed for, at udfolde sig i forskellige fora, hvor man kan udvikle sig og overskride grænser. Fagene er et meget populære og givtige brud på skoledagen.

Vores mål er at dygtiggøre eleverne til et demokratisk samfundsliv i al almindelighed, hvor selvværd, lysten til at fortsætte med at lære og evnen til at anvende sin lærdom i praksis er vigtige grundpiller – uanset hvilket videre uddannelsesforløb man vælger.
Broby Friskoles overbygning, er en sikker vej til menneskelig og faglig udvikling, - og så har vi det oven i købet sjovt.

Dagligdagen i 7. - 9. klasse

Forholdet til lærerne spiller, i skolens overbygning, en central rolle i hverdagen.
Engagement og ansvarlighed er, ligesom i indskoling og på mellemtrinet, et nøglebegreb i dagligdagen.

Alle elever oplever et nært og respektfuldt "lærer-elevforhold" hvor det enkelte individs holdninger respekteres og overvejes. Elevernes holdninger og udsagn er meget vigtige for skolen og dens ansatte. Eleverne sikres indirekte eller direkte medindflydelse gennem den daglige dialog med skolens ansatte.

Dagligdagen i indskolingen

0. klasse

  • Morgensang for hele skolen.

  • Dagen sættes i gang i klassen - dagens navn, tal og vejret.

  • Lektier. Der arbejdes med dansk, matematik, billedekunst, musik og gymnastik.

  • Frikvarter

  • Madpakker – hvor der altid bliver læst eller fortalt en god historie.

  • Flere "lektier" og legetid.

1. klasse

At skifte fra 0. klasse til 1. klasse kan være en udfordring for mange elever. Det er en anderledes skoledag, fagopdelt og med flere lærere. Som lærer i 1. klasse bestræber vi os for at gøre en stor indsats for at anerkende, følge op og fortsætte det som eleverne har tilegnet sig i 0. klassen. Samtidig er det en opgave at finde de forskellige elevers niveau – og udfordre dem der.

79373677 2314730131964352 416289327207677952 o 95379010 2606731092764253 8683228338300387328 o

 

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her