Grundlæggende værdier.
Broby Friskole er en skole der bygger på grundtvig/koldske principper.
Det betyder at der er plads til individets selvudfoldelse og udvikling i et forpligtende fællesskab. Vi er en aktiv del - og formidler den danske historie og kulturarv. Almen dannelse og det hele menneske er derfor en naturlig del af vores skolestruktur.

Vores skolepraksis hviler på nedenstående værdigrundlag:

Fællesskab:
Vi dyrker det fællesskab, som får vores elever og unge mennesker til at føle sig som en del af noget større. Et fællesskab hvor børn og unge bliver handlende aktører i eget liv med ansvar og omsorg for andre. At være en del af et fællesskab kræver en aktiv indsats, og fællesskabet er både fagligt og socialt.

Tillid:
Vi ser tillid som en forudsætning for, at vi kan fungere sammen. At have tillid til nogen eller noget handler om, at turde støtte sig til andre i den forventning og tiltro til, at det ikke vil svigte. Vi har tiltro til at vores børn og unge mennesker gør det bedste de kan, ud fra de forudsætninger de har til rådighed. At have tillid giver råderum og handlemuligheder.

Ligeværd:
Vi lægger vægt på dialogen og anerkendelsen af den enkelte. Alle har ret til at blive hørt og mødt på det sted hvor de er. At være ligeværdig betyder at vi lytter og har respekt for barnets og den unges holdninger, ligesom vi også er bevidste om, at de har behov for et kvalitativt voksent lederskab for at sikre en sund udvikling.

Udvikling:
Vi ser udvikling som en bevægelse mod noget som fører til en forbedret udgave, og som altså gavner barnet og den unge i deres udvikling. Udvikling giver muligheder for at opdage noget nyt, og vi ser det som et redskab til fornyelse, forandring og forbedring. Vi tager udgangspunkt i børnenes og de unges udvikling og er både interesseret i proces såvel som resultat.

Trivselsmåling Broby Friskole 2018/2019

Vi har i feb/marts måned 2019 gennemført en trivselsundersøgelse med anvendelse af Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Dette skriv opsummerer de overordnede resultater samt giver forklaringer og baggrundsviden omkring undersøgelsen.

Hvad er trivsel
Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske en følelse af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet (Den store danske, Gyldendal).

Der er udarbejdet fire indikatorer som fortæller noget om trivslen. Hver indikator er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. Indikatorerne giver et godt udgangspunkt for at identificere hvilke områder af trivsel, som der især kan være behov for at arbejde videre med.

 

Læs mere

 

 

Kenneth Hansen

Pedelleder

Bjarne Larsen

Pedel

Maja Elg Damsted

Pedel

Elisa Gabrielsen

Pedel

Esther Frederiksen

Pedel

Jimmi Hansen

Pedel

Sabine Gesk

Rengøring

Stephan Wiese

IT-Administrator

Dorte Hansen

Køkken

Hanne Hansen

Køkken

Dorthe Landtved

Køkken

Lill Graversen

Køkken

Annette Mikkelsen

Køkkenleder

Ny elev

Meld dit barn ind i Broby Friskole.
- En god start i skolen og fremtid

Læs mere her