4., 5. og 6. klasse på Broby Friskole

Som på alle andre klassetrin er det vigtigste for os at eleverne er glade for at gå i skole og at de lærer det de skal.

Når man går i 4., 5. eller 6. klasse på Broby Friskole har man forladt indskolingen. Det man har lært skal man nu til at bruge. I dansk skal man bruge sin læsning i danskfaget men også i andre fag som kristendom, historie og matematik. Derfor har eleverne ikke så mange dansktimer som i indskolingen. I matematik sidder regningsarterne nu fast og her skal eleverne også til at bruge deres færdigheder i regning i tekstopgaver de såkaldte problemregningsopgaver, men også i andre fag som eksempelvis natur og teknik og hjemkundskab. Udover musik har 4., 5. og 6. klasse et nyt fag som vi kalder krop og kreativitet. Det indeholder billedkunst og håndarbejde, eller som vi kalder det, design, men eleverne vil også opleve at der indgår elementer af hjemkundskab og idræt med vægt på ernæringsrigtig kost og kropsbevidsthed for teenagere. Her deles eleverne op på forskellige måder i løbet af de tre skoleår. Det kan være klassevis, kønsvis eller på andre måder. I 5. klasse starter eleverne med tysk. Den ekstra tysktime tages ikke fra tysk i overbygningen men er reelt en ekstra time. Eleverne har også tysk i 6. klasse. Det har vi haft i flere år så det er ikke nyt i vores skole.

I 6. klasse arbejder vi med elevernes brug af sociale medier. I efteråret kommer der en medarbejder fra Børne og Ungerådgivningen og fortæller eleverne om de farer og faldgruber der er når man færdes på nettet. Timerne følges op med et fyraftensmøde med forældrene hvor BURmedarbejderen kommer med råd om forældrenes rolle i forhold til deres børns færden på nettet.